Andspænis dauðanum

 

Fjallað verður um dauðann, ákvarðanir við lífslok og líknardráp út frá heimspekilegu, siðfræðilegu, læknisfræðilegu og guðfræðilegu sjónarhorni. Í fyrsta fyrirlestrinum fjallar Salvör um ólík hugtök í umræðunni og gerir grein fyrir þeim siðferðilegu álitaefnum sem tengjast ákvörðunum við lífslok. Í öðrum fyrirlestri mun Valgerður beina sjónum sérstaklega að líknarmeðferð og líknarþjónustu og þeim áherslum og hugmyndafræði sem þar liggur til grundvallar. Guðmundur Heiðar fjallar um það hvernig líknardráp hefur þróast í nokkrum löndum í Evrópu og úrskurðum Mannréttindadómstóls Evrópu. Ástríður Stefánsdóttir veltir fyrir sér hvað það merki að segja að markmið lækna sé að hindra ótímabæran dauða og stuðla að góðu andláti. Jón fjallar um það hvernig dauðinn eða viðurkenning á dauðanum hefur verið tengd við siðferðilega þekkingu eða sjálfsskilning og síðasta erindinu fjallar Guðlaug Helga um andlega líðan þeirra sem eru dauðvona.

 

 

Málstofustjóri: Salvör Nordal

Fyrirlesarar og titlar erinda:

Laugardagur 12. mars kl. 13.00-14.30 (stofa 225 í Aðalbyggingu Háskóla Íslands):

  • Salvör Nordal, lektor og forstöðumaður Siðfræðistofnunar: Líknardráp sem siðferðilegt álitaefni  
  • Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir: Hvað er líknandi dauði?
  • Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor við HA: Um lög og dauða

Laugardagur 12. mars kl. 15.00-16.30 (stofa 225 í Aðalbyggingu Háskóla Íslands):

  • Jón Kalmansson nýdoktor: Dauðinn sem þekking
  • Ástríður Stefánsdóttir dósent: Hvert er hlutverk læknisins gagnvart dauðanum?
  • Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir sjúkrahúsprestur: Að horfast í augu við dauðann. Andleg líðan og líknarmeðferð
Útdrættir:

Salvör Nordal, lektor og forstöðumaður Siðfræðistofnunar: Líknardráp sem siðferðilegt álitaefni

Fjallað verður um það hvað átt er við með líknardrápi og helstu rök fyrir því að leyfa það. Siðfræðileg rök með og á móti líknardrápi. 

Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir: Hvað er líknandi dauði?

Líknandi dauði er eitt þeirra hugtaka sem fram hefur komið í umræðu í tengslum við lífslok.

Skilgreining á hugtökum og notkun þeirra er mjög mikilvæg í þessu samhengi. Í erindinu verður sjónum beint sérstaklega að líknarmeðferð og líknarþjónustu og þeim áherslum og hugmyndafræði sem þar liggur til grundvallar.

Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor við HA: Um lög og dauða

Í fyrirlestrinum verður fjallað um samband laga og siðferðis, um löggjöf sem varðar dauða á Íslandi, um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu sem varða það efni, um dóm Hæstaréttar Kanada frá síðasta ári um rétt til aðstoðar við sjálfsvíg. Vikið verður að löggjöf í löndum Evrópu sem heimila líknardráp og aðstoð við sjálfsvíg.

Jón Kalmansson nýdoktor: Dauðinn sem þekking

Dauðinn getur umfram flest annað vakið með okkur undarleikatilfinningu - þær hugrenningar að hversdagslegar skoðanir og hugtök geti ekki gert okkur veruleikann fyllilega skiljanlegan. Jafnframt hefur dauðinn, eða viðurkenning á dauðanum, verið tengd við siðferðilega þekkingu eða lífsskilning. Til dæmis geti það að viðurkenna og sættast við dauðann gefið manni dýpri skilning á lífi annarra. Í erindinu verða slíkar hugmyndir ræddar út frá hugmyndinni um tengsl siðvitsins og mannlegrar berskjöldunar.

Ástríður Stefánsdóttir dósent: Hvert er hlutverk læknisins gagnvart dauðanum?

Eitt af markmiðum læknisins í starfi er að hindra ótímabæran dauða og stuðla að góðu andláti. Í þessu erindi verður reynt að varpa ljósi á hvað þessi yfirlýsing merkir, hvernig hún tengist grundvallarhugmyndinni um markmið læknisfræðinnar og jafnframt hvers vegna er hún sérstaklega mikilvæg einmitt í dag.

Guðlaug Helga Ásgeirsdóttir sjúkrahúsprestur: Að horfast í augu við dauðann. Andleg líðan og líknarmeðferð

Fólk sem er með langt genginn ólæknandi sjúkdóm og skertar lífslíkur stendur frammi fyrir miklum breytingum. Áherslur verða aðrar og dauðinn sem ein af staðreyndum lífsins kemur óhjákvæmilega nær en ella. Í líknarmeðferð er heildstæð nálgun lögð til grundvallar þar sem andleg líðan og andleg velferð skiptir ekki síður máli en önnur sérhæfð meðferð sjúkdómseinkenna. Cicely Saunders einn af megin frumkvöðlum í nútíma líknarmeðferð kynnti til sögunnar hugtakið alverk þar sem verkur er álitinn hafa margs konar birtingarmyndir sem kemur fram í líkamlegum, sálrænum, félagslegum og andlegum einkennum. Skilgreining Alþjóðheilbrigðismálastofnunar-innar á líknarmeðferð undirstrikar þennan skilning. Í erindinu verður rætt um andlega líðan fólks sem þiggur líknarmeðferð og mikilvægi þess að andlegum þörfum sé sinnt. Stuðst verður við dæmi úr klínísku starfi og rannsóknum sem hafa klínískt vægi.

Deila: 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is