Ferðastyrkir

Hugvísindastofnun veitir doktorsnemum á Hugvísindasviði styrki til utanlandsferða sem tengjast náminu. Markmiðið með styrkjunum er einkum að gera þeim kleift að sækja fleiri ráðstefnur en ella, en einnig eru veittir styrkir vegna ýmiss konar námsdvala erlendis sem tengjast náminu, t.d. ferða á betur búin bókasöfn eða annarra ferða til heimildaöflunar, heimsókna til erlendra háskóla sem á einhvern hátt tengjast rannsókn, námskeiða, vinnustofa o.fl.

Doktorsnemar sem njóta námsstyrks þar sem gert er ráð fyrir ferðakostnaði geta fengið styrk hjá Hugvísindastofnun námsárið 2019-2020 (að uppfylltum öðrum skilyrðum og í samræmi við almennar reglur um kostnað vegna ferða). Frá og með 1. ágúst 2020 gildir að Hugvísindastofnun veitir ekki ferðastyrk meðan doktorsnemi nýtur slíks námsstyrks.

Doktorsnemar geta líka sótt um ferðastyrki frá Háskóla Íslands. Umsóknarfrestur er 1. maí ár hvert. Vísindasvið sér alfarið um þessa styrki, sjá nánar hér.

Ef doktorsnemi uppfyllir skilyrði um ferðastyrk frá Háskóla Íslands (Vísindasviði) skal sótt um slíkan styrk. Sé það ekki gert fellur niður réttur til styrks hjá Hugvísindastofnun vegna ferðarinnar. Hugvísindastofnun styrkir ekki sömu ferðir og Háskólinn (Vísindasvið).

Reglur um styrki Hugvísindastofnunar:

Hver styrkur er 75.000 kr.

Réttur til styrks

Doktorsnemar við Hugvísindasvið, búsettir á Íslandi, eiga rétt á ferðastyrkjum Hugvísindastofnunar. Skilyrði er að viðkomandi sé skráður og virkur í námi að mati leiðbeinanda þegar ferðin er farin. Styrkir eru ekki veittir eftir að ritgerð hefur verið skilað til mats.

Einnig er skilyrði að sótt hafi verið um hjá Vísindasviði sé ferðin styrkhæf skv. reglum um þá styrki, sjá hér að ofan.

Fjöldi styrkja og dreifing
Hver doktorsnemi getur fengið þrjá styrki, hámark einn á hverju námsári, sjá þó hér að ofan um doktorsnema sem njóta námsstyrks. 

Styrktar ferðir

Ferðir á ráðstefnur utan Íslands, sem tengjast doktorsverkefninu, eru styrktar hvort sem nemandi heldur erindi eða ekki. Skilyrði er að um opinbera og auglýsta ráðstefnu sé að ræða.

Umsóknir um aðrar ferðir en á ráðstefnur eru metnar hverju sinni, en sem dæmi um styrkhæfar ferðir má nefna  ferðir á betur búin bókasöfn (lágmarksdvöl 10 dagar) eða aðrar ferðir til heimildaöflunar (lágmarksdvöl 10 dagar), námskeið og vinnustofur. Einungis eru styrktar ferðir sem tengjast og nýtast í doktorsverkefni umsækjanda.

Að minnsta kosti tvær af þremur styrktum ferðum þurfa að vera á ráðstefnu.

Sem dæmi um ferðir sem ekki eru styrktar má nefna ferðir sem tengjast sameiginlegum prófgráðum, erlendum leiðbeinanda eða doktorsnefnd eða langtímadvöl doktorsnema erlendis án þess að doktorsverkefni krefjist þess. Nemandi sem dvelur erlendis vegna sameiginlegrar prófgráðu getur  þó fengið styrk til að koma til Íslands á mikilvæga ráðstefnu.

Styrkur er aðeins veittur ef um eiginlegt ferðalag frá dvalarstað og til baka er að ræða. Sýna þarf fram á að kostnaður við ferðalagið hafi verið a.m.k. 30% af styrkupphæðinni sé það ekki augljóst.

Ákvörðun um ferðir skal taka í samvinnu við leiðbeinanda.

Umsóknir og afgreiðsla
Sækja skal um styrk áður en ferð er farin á þar til gerðu eyðublaði á vefsíðu Hugvísindastofnunar. Hægt er að sækja um styrkina hvenær sem er ársins. Styrkur er greiddur að ferð lokinni þegar send hafa verið gögn sem sýna fram á að ferð hafi verið farin (a.m.k. afrit/mynd af farseðli og brottfararspjöldum). Styrkupphæðin er þá lögð inn á reikning umsækjanda. Athugið að styrkir af þessu tagi eru skattskyldir en hægt er að telja fram kostnað á móti þeim. Því er mikilvægt að halda upp á kvittanir.

UMSÓKNAREYÐUBLAÐ

 

Deila: 
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is