Styrkur til doktorsnema í heimspeki

(English below)

Auglýst er eftir umsóknum um styrk til að vinna að doktorsritgerð í heimspeki við Háskóla Íslands undir leiðsögn Eyju Margrétar Brynjarsdóttur í tengslum við eftirfarandi verkefni:

Veruleiki peninga

Verkefnið Veruleiki peninga er frumspekileg rannsókn á peningum og peningalegu gildi. Peningar hafa mikið vald yfir okkur, við skipuleggjum líf okkar með tilliti til tækifæra til að vinna okkur inn og nota peninga og samfélagið er einnig skipulagt með tilliti til þeirra. Til að skilja betur þetta hreyfiafl eru ýmsar grundvallarspurningar skoðaðar varðandi tilvist peninga, eins og í hvaða skilningi peningar geti verið til og hvað það er sem gerir það að verkum. Áherslan er á peninga sem samfélagsfyrirbæri og skoðað er hvaða sérstöðu peningar hafa í því sambandi ásamt því hvað þeir eigi sameiginlegt með öðrum samfélagsfyrirbærum.

Nemandinn skal stunda doktorsnám í heimspeki við Sagnfræði- og heimspekideild og skrifa doktorsritgerð um efni sem tengist verkefninu, svo sem um frumspeki samfélagsins, neysluhyggju, heimspeki peninga eða skulda eða heimspekilega sýn á hagrænt vald. Gert er ráð fyrir að hann aðstoði við afmarkaða þætti rannsóknarverkefnisins, meðal annars skipulagningu málþings haustið 2015 og alþjóðlegrar ráðstefnu haustið 2016. Miðað er við að námið hefjist haustið 2015 og taki þrjú ár.

Umsækjendur skulu uppfylla skilyrði til innritunar í doktorsnám í heimspeki við Háskóla Íslands. Óskað er eftir nemanda með framúrskarandi námsferil að baki, sem er sjálfstæður í vinnubrögðum og með mikla samstarfshæfni. Færni á ensku, bæði munnleg og skrifleg, er mikilvæg. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

  • Lýsing á því hvernig doktorsneminn hyggst nálgast rannsóknarefnið (500-800 orð fyrir utan heimildaskrá).
  • Ítarlega starfsferilsskrá – þar með talið staðfesta námsferilskrá við háskóla og ritaskrá.
  • Helstu rit á sviðinu, þ.m.t. námsritgerðir.
  • Tvö meðmælabréf send beint frá þeim sem gefur meðmælin til Eyju Margrétar Brynjarsdóttur.

Gögn skulu merkt „Doktorsumsókn – Eyja M. Brynjarsdóttir“ og send Hugvísindasviði, b.t. Eiríks Smára Sigurðarsonar, Háskóla Íslands, Aðalbyggingu, 101 Reykjavík, fyrir 1. maí 2015. Frekari upplýsingar um rannsóknarviðfang, efnistök og verkefnið sjálft veitir Eyja Margrét Brynjarsdóttir (eyjabryn@hi.is) en fyrir upplýsingar um umsóknarferli og um styrkinn hafið samband við Eirík Smára Sigurðarson (esmari@hi.is).

 

 

Ph.D. grant in philosophy

Applications are invited for a grant to work on a Ph.D. thesis in Philosophy at the University of Iceland under the supervision of Eyja M. Brynjarsdóttir in connection with the research project

The Reality of Money

The project The Reality of Money is a metaphysical investigation of money and monetary value, dedicated to examining the metaphysical foundations of money as a powerful, existing object. Money has enormous power over us, we plan our individual lives around our opportunities to earn and spend money, and modern society is to a great extent structured around money and its impact. In order to better understand this animating force, some fundamental questions concerning the existence of money are addressed. The focus of the project is on money as a social phenomenon, and it will be considered in what ways money is unique as such a phenomenon as well as what it has in common with other social objects and institutions. It is thus important to consider the various social forces and institutions that are relevant to shaping the monetary system, and that are in return shaped by that system, as well as the human emotions, characteristics and behavioural tendencies that are implicated.

The student is to study philosophy at the Faculty of History and Philosophy, and write a doctoral dissertation on a topic relevant to the research project, such as social ontology, consumerism, the philosophy of money or debt, or philosophical aspects of economic power. The student will be expected to assist with some limited parts of the research project, including the organization of a symposium in the fall of 2015 and an international conference in the fall of 2016. The studies will commence in the fall of 2015 and are expected to be completed within three years.

Applicants must meet necessary requirements for admission to doctoral studies in philosophy at the University of Iceland. The ideal candidate has a strong academic background, is independent and self-motivated, and has good co-operative skills. Proficiency in both written and spoken English is essential. The following documents should be included with the application:

  • Description of how the doctoral student intends to approach the research theme (500-800 words excluding bibliography).
  • Detailed curriculum vitae – with certified transcript of studies as well as a bibliography of the student’s writings.
  • Publications in the field, and/or essays, papers or theses.
  • Two letters of reference sent directly to Eyja M. Brynjarsdóttir.

The application and accompanying documents should be marked „Doctoral application – Eyja M. Brynjarsdóttir “ and sent to the Faculty of Humanities, c/o Eiríkur Smári Sigurðarson, University of Iceland, Main Building, 101 Reykjavík, Iceland before 1 May 2015.For further information on the project and possible research topics, please contact Eyja M. Brynjarsdóttir (eyjabryn@hi.is), and for information on details of the application procedure and the grant, please contact Eiríkur Smári Sigurðarson (esmari@hi.is).

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is